Nabídka zdarma

Formulář

Tepelné čerpadlo chcete využít pro (označte i více možností)

Vytápění rodinného domu

Ohřev teplé užitkové vody

osob

Ohřev vody v bazénu

m3

Tepelná ztráta objektu

kW

Jiné využití

Vytápěná plocha (celková vytápěná plocha všech pater)

m2

Stávající spotřeba plynu/elektřiny na vytápění

kWh/rok

Topný systém

Jiný (uveďte)

Stávající nebo doplňkový tepelný zdroj

Elektrokotel

Akumulační nádrž

Kotel na zemní plyn

Kotel na tuhá paliva

Jiný zdroj tepla než uvedené

Uvažované tepelné čerpadlo (systém získání tepla)

Značka tepelného čerpadla

Kontaktní údaje